Про організацію проведення у виконавчому апараті районної ради перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборони, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”

Відповідно до Закону України від 16.09.2014 № 1682-VII “Про очищення
влади”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 16.10.2014
№ 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р “Про
затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про
очищення влади”:
1. Визначити посадову особу, відповідальну за ведення
 кадрової роботи виконавчого апарату
районної ради відповідальним за організацію проведення перевірки (далі-
перевірка) достовірності відомостей, що подаються посадовими особами
виконавчого апарату районної ради (крім виборних посад), а також особами, які
претендують на зайняття відповідних посад (крім виборних посад), щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України “Про очищення влади” (далі - Закон).
2. Встановити, що для посадових осіб, які працюють у виконавчому
апараті районної ради станом на 19 січня 2015 року, початком перевірки
вважається 01листопада 2016 року.
3. Посадовим особам виконавчого апарату районної ради (крім виборних
посад), які підлягають перевірці, у десятиденний строк з дня початку
проведення перевірки у виконавчому апараті районної ради подати до посадової особи, яка
відповідає за ведення
 кадрової роботи виконавчого апарату районної ради написану заяву
про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою
або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення
відомостей щодо неї згідно з додатком 1 або про те, що до неї застосовуються заборони,
визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження
перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї згідно з додатком 2.
Неподання заяви посадовою особою виконавчого апарату районної ради
у визначений строк або повідомлення у заяві про те, що до неї застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону,
є підставою для звільнення із займаної посади.
4. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради, начальникам
відділів виконавчого апарату районної ради взяти до уваги, що особа, яка претендує на
зайняття посади у виконавчому апараті районної ради, разом з документами, необхідними для
її призначення на посаду, подає власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 1.
Неподання заяви особою, яка претендує на зайняття посади, є підставою для відмови у
призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.
5. Посадовим особам виконавчого апарату районної ради ознайомитися з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 “Деякі питання реалізації Закону України
“Про очищення влади” та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р
“Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення
влади”.
6. Посадовій особі, яка відповідає за ведення кадрової роботи у виконавчому апараті
районної ради довести до відома посадових осіб виконавчого апарату районної ради, які
підлягають перевірці, про початок проведення перевірки у виконавчому апараті районної ради
у день підписання розпорядження.
7. Організаційному відділу виконавчого апарату районної ради висвітлити інформацію
щодо початку проведення перевірки у виконавчому апараті районної ради на офіційному веб-
сайті Михайлівської районної ради у день підписання розпорядження.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
 
Голова ради                          С.В. Передерій

 

 

Завантажити